Klinika za pediatrijo Kliničnega centra Maribor
Zavod Naprej Maribor
OŠ Rada Robiča Limbuš
ZUDV Dornava – Dnevni center Maribor
OŠ Gustava Šiliha Maribor
Center za sluh in govor Maribor
OŠ Janka Padežnika v Mariboru
Medobčinsko društvo Sožitje Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Center za otroke z motnjami v razvoju (2010)
Dom Antona Skale iz Maribora
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
Društvo DEBRA, Trzin
Osnovna šola Borci za severno mejo Maribor
Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor
Društvo Namesto pike, vejica
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Center za otroke z motnjami v razvoju (2012)
Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marjana Borštnerja Dornava oddelek Ptuj
Osnova šola Prežihovega Voranca Maribor
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
Osnovna šola Slave Klavora Maribor
Osnovna šola Bojana Ilicha
Predšolski oddelki s prilagojenim programom OŠ Gustava Šiliha
Osnovna šola Martina Konašaka
Osnovna šola Maksa Durjave
Osnovna šola Miklavž
OŠ s prilagojenim programom Minke Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice
Društvu za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
Osnovna šola Duplek
Osnovna šola Kamnica
Osnovna šola Draga Kobala
Stanovanjska skupina Zveze Sonček na Pragerskem
Osnovna šola Kungota
Zveza Sonček Vrtiče
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
Osnovna šola Jarenina
Osnovna šola Sladki vrh
Zveza prijateljev mladine Maribor