Dobrodelni koncert Uresničimo sanje

Z dobrodelnim koncertom in povezovanjem dobrih src bomo prispevali k boljšemu otroštvu ukrajinskih otrok v Mariboru.

Nastopajoči
Emil Baronik, Oksana Pečeny, Anja Kožuh Lešnik, Nilda Luketič, Petra Crnjac, Jernej Luketič, Lin Luketič, Igor Orešič, Adam Kamplet, Matej Luketič in ženski pevski zbor Glasbene matice Maribor pod vodstvom Zsuzse Budavari Novak
nas bodo razveselili s priljubljenimi arijami iz oper, operet, muzikalov in s skladbami na violini, harfi ter klavirju.

Pridružite se nam in prispevajte za uresničitev sanj ukrajinskih otrok iz OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Bojana Ilicha in OŠ Martina Konšaka.