Dobrodelno združenje KORAKI ZA KORAKCE
Ulica nadvojvode Janeza 4
2341 Limbuš

telefon: +386(0) 41 734 815
e-mail: korakizakorakce@gmail.com

davčna številka: 25603949
matična številka: 4010531

transakcijski račun pri Novi KBM d.d., št. SI56 0417 3000 1578 578

člani združenja

Andreja Kračun, predsednica združenja
mag. Barbara Kobale, podpredsednica združenja
Zdenka Križanič, podpredsednica združenja

Marjana Leskovšek, blagajničarka
Jerica Rečnik, tajnica

Heather Pirjevec, Slavica Šonaja, prof. dr. Davorin Kračun, Marta Kanič

Častni član: dr. Miha Kos
Ustanovna predsednica: Andreja Kračun

V življenju vsak izmed nas hodi po svoji poti. Nekatere poti so lažje, druge težje. Kaj je bolj plemenito? Kaj je bolj človeško, kot pa tistim, pred katere je življenje postavilo strmo pot, olajšati najtežje korake?

V dobrodelnem združenju KORAKI ZA KORAKCE smo to misel vzeli dobesedno. Leta 2008 smo pripravili prvi dobrodelni pohod KORAKI ZA KORAKCE in od takrat korakamo. Zakaj? Preprosto. Namen naših korakov je pomagati korakcem, da bo njihov korak kljub strmi poti lahkotnejši.